11/28/2010

Aankondiging 2 Dec Camille Smeets / Silke Manschot 20 uurEen dag duo droom show

Silke Manschot en Camile Smeets creëren samen een droom. Deze droom neemt de
vorm aan van een installatie waarin een performance zal plaats vinden. Op donderdag
2 december ben je van 20.00 tot 22.00 uitgenodigd om hierin plaats te nemen en deze
droomwerkelijkheid te ervaren.

Mijn identiteit als kunstenaar noem ik Silke als Silke. Dit is een rol die ik aanneem in mijn
eigen werk. Deze rol geeft mij ruimte om te experimenteren, te spelen, te onderzoeken. De
wereld van Silke als Silke kan je zien, voelen, horen; kan je beleven.

Mijn werk gaat over identiteit anno nu. Het verschil met vroeger is dat het leven nu veel
meer versplinterd is en wordt opgebouwd uit verschillende lifestyles. Ieder individu heeft
de mogelijkheid een samenstelling te maken uit een unieke combinatie van lifestyles, die bij
elkaar weer één identiteit vormen. Het is toegestaan te knippen en plakken uit alle culturen
en alle tijden, alle tradities en alle symbolen. Dit is terug te zien in de hedendaagse mode
bijvoorbeeld.

Zo bevindt de moderne ervaring zich voortdurend tussen een niet langer ervaarbare echtheid
en een nooit werkelijk ervaarbare nieuwheid. In het centrum tussen deze twee uitersten staat
de belevenis, de Erlebnis, als poging om authenticiteit als droomgestalte momentaan op te
roepen of nieuwheid en originaliteit behapbaar aanwezig te stellen.

Camile: “De werkelijkheid die doorschemert in het onwerkelijke van een droom fascineert
mij. Naar deze werkelijkheid ben ik op zoek in mijn werk. Het is een zoektocht naar de
wortels van het Zijn. Die vind ik in een droom.

Datgene wat je wel kunt voelen maar niet kunt zien fascineert mij. Met klei probeer ik dat
zichtbaar te maken. De beelden die ik maak zijn figuratief maar onwerkelijk. Met mijn werk
ben ik op zoek naar een werkelijkheid die onvergankelijk is en altijd al heeft bestaan, als
een ziel. Mijn beelden bevatten vaak mens en dierfiguren met een vervreemdend karakter en
stroken niet met de realiteit.

Mijn fascinatie ligt bij datgene wat men aan het vergeten is, verloren kennis, heidense
religies, onopgeloste mysteriën, vergeten mythes. De natuur, en dan met name de instinctieve
natuur is een grote inspiratiebron voor mijn werk.”

No comments:

Post a comment